Israel christian news network
You can click at the top right on "Select Language" to select your language - U kunt rechtsboven klikken op "Select Language" voor uw eigen taal

  Recent toegevoegd

  Extra onder uw aandacht

Israël opent route langs rituele baden uit tempeltijd

Israël opent route langs rituele baden uit tempeltijd

Israël opent deze week een wandelpad langs de rituele baden uit de tijd van de tweede tempel. Het pad volgt de route die pelgrims 2000 jaar geleden namen voordat ze de tempel bezochten. De weg die pelgrims in de tijd van de Heere Jezus namen begon bij het badwater van Siloam en eindigde aan de zuidzijde van de tempel.
Read more

'Balende Cruijff zoekt trainer voor Maccabi: twee kandidaten uit Eredivisie'

'Balende Cruijff zoekt trainer voor Maccabi: twee kandidaten uit Eredivisie'

Alex Pastoor (Sparta) en John van den Brom (AZ) zijn twee van de namen die op het kandidatenlijstje van Jordi Cruijff staan. De technisch directeur van Maccabi Tel Aviv is druk op zoek naar een nieuwe trainer. Shota Arveladze werd eerder deze maand op straat gezet.
Read more

India en Israël zijn in de race voor eerste particuliere maanlanding

India en Israël zijn in de race voor eerste particuliere maanlanding

SpaceIL, Moon Express, Team Indus, Synergy Moon en Hakuto. Dat zijn de vijf finalisten van de Google Lunar X Prize. Zij maken nog kans op het winnen van 20 miljoen dollar, en het realiseren van de eerste particuliere maanlanding. Datum 25 12 2017 Auteur Nadia Drake  Fotograaf Courtesy Google Lunar XPrize Dat maakten X Prize en Google, organisatoren van de gelijknamige wedstrijd voor de eerste particuliere maanlanding gisteren bekend.
Read more

Israël wil Syrische weeskinderen toelaten

Israël wil Syrische weeskinderen toelaten

Israël is bereid honderden Syrische weeskinderen als vluchteling op te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Dery heeft daar volgens de Israëlische televisie een besluit over genomen. Het zou de eerste keer zijn sinds het begin van de burgeroorlog in het buurland dat Israël Syrische vluchtelingen toelaat.
Read more

OVER 50 EATERIES TAKE PART IN JERUSALEM ARTICHOKE FESTIVAL

OVER 50 EATERIES TAKE PART IN JERUSALEM ARTICHOKE FESTIVAL

BY AMY SPIRO   24 JANUARY 2017 14:32   The restaurant association of Jerusalem declared this week the week of the Jerusalem Artichoke Festival.   Have you ever wondered about the connection between Jerusalem artichokes and the holy city of Jerusalem? Turns out there isn’t one, but that hasn’t stopped the restaurant association of Jerusalem from declaring this week the week of the Jerusalem Artichoke Festival.
Read more

Messiasverwachting - Cor Verkade

Messiasverwachting - Cor Verkade

Messiasverwachting 
Column Cor Verkade

Joden en christenen leven beide in de verwachting van de Messias en het is natuurlijk een spannende vraag of Joden en christenen op Dezelfde wachten of niet, reden waarom het goed is om in adventstijd daarover te mediteren.
De engel Gabriël vertelde Maria nadat ze van de schrik bekomen was, dat de Zoon die uit haar geboren zou worden Jezus genoemd moest worden en dat Hij op de troon van koning David zou gaan zitten en dat aan Zijn Koninkrijk geen einde zou komen.

Gelukkig kreeg Jozef ook een engel op bezoek. Hij was van plan om Maria stiekem te verlaten omdat zij zwanger was en hij wist dat het niet van hem was. Gelukkig zei de engel tegen hem ook dat de Zoon die uit Maria geboren zou worden Jezus genoemd zou moeten worden en ook tegen Jozef zei de engel wat Zijn missie zou zijn: “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Ongetwijfeld hebben Jozef en Maria doorgesproken over de bezoeken van de engel(en) en zullen ze de overeenkomsten (Zijn naam) maar ook de verschillen gezien hebben. De engel vertelt Jozef dat Jezus komt om zalig te maken en koppelt dat meteen aan het verschijnsel zonden, terwijl dat aspect door Gabriël aan Maria zelfs niet aangestipt wordt. Uit deze twee aankondigingen moge duidelijk zijn dat het Jongetje dat geboren gaat worden twee verschillende missies gaat krijgen, een missie om zonden weg te werken (het bekendste kerstlied zingt het zo mooi: “die miljoenen eens zaligen zal”) èn een missie om een eeuwigdurend vrederijk te maken (het mooie lied van Bomans’ biograaf Michel van der Plas “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” kan als veelbelovend adventslied gebruikt worden).

Mooi is dat de profeet Jesaja ook al deze twee missies aangeduid heeft. Hij bezingt het zaligmakende werk op magistrale wijze: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Hiermee bejubelt Jesaja Jezus’ eerste missie naar aarde. Daarnaast heeft Jesaja ook zicht op de andere missie: “De wolf zal met het lam verkeren, een kind zal zijn hand in het hol van een gifslang stoppen”, “De woestijn zal bloeien als een roos”, “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen”, etc.

Kortom: zowel bij de profetieën aangaande de toekomst als ook bij de aankondiging van Jezus’ geboorte wordt duidelijk dat er twee verschillende taken / aspecten bij het werk van de komende Messias te onderscheiden zijn: er is een zaligmakend werk en een wereldomvattend vrederijk. Dat laatste is nog niet op aarde baan gebroken, reden waarom het op zich begrijpelijk is dat de meeste Joden niet beseffen dat het kindje dat ruim 2.000 jaar geleden uit Maria geboren werd (natuurlijk niet op 25 december, de verjaardag van Zeus die op een vreemde manier gechristianiseerd is…; naar mijn overtuiging is 25 december mitsdien de meest ongeschikte datum om het op zich dagelijks te vieren wonder dat Jezus op aarde gekomen is. te vieren) de Messias is.

Naar mijn overtuiging wachten Joden en christenen beiden op dezelfde Messias, waarbij christenen zullen constateren dat Hij teruggekomen is en Joden dat de Messias er eindelijk is. Desgevraagd gaf mijn goede vriend rabbijn Lody van de Kamp aan dat het weliswaar zo zou kunnen zijn dat Joden en christenen op Dezelfde wachten, maar dat Hij na Zijn komst op sjabbath mee zal gaan naar de synagoge en niet op zondag naar de kerk en over het gaan op sjabbath naar de synagoge heeft hij m.i. volkomen gelijk!!!

Mooi om samen met het Joodse volk ons uit te strekken naar het komend Messiaans vrederijk en tot die tijd zingen we uit volle borst:

“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
Verlos mij van mijn bange pijn!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.”

Cor Verkade, (s)preekt, publiceert, doceert en is dga van een vastgoedinvesteringsbedrijf

Post scriptum: ik dank drs. C. Blenk die mij niet alleen vele schone preken maar ook bovenstaande schone gedachte aangereikt heeft!!! 

AMONA, In Dutch, Hevriet and English! - Column Corinne Sudaii

AMONA, In Dutch, Hevriet and English! - Column Corinne Sudaii

AMONA, In Dutch, Hevriet and English!
Column Corinne Sudaii

Het verhaal van Amona
Op het land van Judea en Samaria kunnen we de hele geschiedenis van het Joodse volk vinden vanaf onze grootvader Abraham.
De verbintenis tussen het Joodse volk en dit land is een oude eeuwige verbintenis met G'd.
In de loop der jaren hebben verschillende imperialistische rijken dit land geregeerd, Judea en Samaria werden veroverd.
Turkse (Ottomaanse) bezetting was tot 1917, de Britse bezetting was tot 1947 en in 1948 de Jordaanse bezetting.
Alle staten uit de hele wereld hebben nooit de Jordaanse bezetting (in Judea en Samaria) erkend, met uitzondering van twee landen. Daarom was het eigenlijk een illegale bezetting . Koning Hussein heeft alle landeigenaren geregistreerd in de tabou, voornamelijk om belastingen van hun te krijgen. Volgens de wet is er eigenlijk geen plaats om deze registratie te erkennen (aangezien de bezetting illegaal was).
Het registreren van de Jordaanse landeigenaren omvatte alleen een derde deel van het gebied van Judea en Samaria. In deze registratie waren er vele vervalsingen en fictieve namen die niet bestaan. 
In 1967 werd Israël aangevallen door Jordanië, Egypte en Syrie met de bedoeling om de staat Israel te vernietigen.
In deze verdedigingsoorlog kregen we het gebied van Judea en Samaria terug, maar de Israëlische regering heeft niet de juridische status van dit gebied veranderd. 
Dus wat is er gebeurd in Amona?
Een paar Arabische mensen hebben de rechtbank gevraagd om het gebied van Amona te krijgen, aangezien het van hun was, menen zij.
Het bewijs op hun eigendom op het gebied Amona werd onderzocht.
Er werd gevonden dat van de 10 percelen die volgens de Arabische mensen hun eigendom zijn, 6 buiten het gebied van de gemeenschap van Amona liggen. Op 2 andere percelen is er niet gebouwd, wat betekent dat ze vrij zijn om dat te ontginnen . En wat betreft de laatste twee percelen, die werden een paar jaar geleden gekocht door de mensen van Amona.
In plaats van het ordenen van de rechtbank om de ongebouwde percelen te verdelen aan de Arabieren, heeft de rechtbank geordeeld dat de hele Amona gemeenschap vernietigd moest worden. Het grootste deel van het voorstel van de regering vandaag de dag voor de inwoners van Amona is, om de hele gemeenschap te verhuizen naar "afwezige" gronden te bewegen (dat zijn gebieden die toebehoorden vroeger aan Arabieren die in1948 naar vijandige staten zijn verhuisd en die nu tot de staat Israel behoren). 
De overgangsperiode is beperkt, als gevolg van wettelijke beperkingen van de afwezige grond. Daarom hadden de mensen in Amona het er moeilijk mee om te beslissen en om het voorstel te accepteren.
Bekijk ook het interview van juni 2016
http://www.israelcnn.com/media/clip/mg002_manyahillel_amona/

הסיפור של עמונה
על אדמות יהודה ושומרון נמצא את ההיסטוריה של העם היהודי מאז אברהם אבינו, 
החבור בין עם ישראל לארץ ישראל הוא חיבור עתיק יומין וניצחי מה'
במהלך השנים שלטו אמפריות שונות בארץ , אדמת יהודה ושומרון נכבשה על ידם.
הכיבוש הטורקי היה עד 1917, הכיבוש הבריטי היה עד 1947 , וב1948 הכיבוש הירדני.
מדינות העולם לא הכירו בכיבוש הירדני (ביהודה ושומרון ), למעט שתי מדינות, ולכן לא היה זה כיבוש חוקי.
המלך חוסיין רשם את בעלי הקרקעות בטאבו , בעיקר על מנת לקבל מיסים עבורם.
על פי החוק אין מקום להכיר במעשים שלטוניים כמו רישום קרקעות (מכיון שהכיבוש לא היה חוקי)
הרישום בטאבו הירדני הספיק לכלול רק שליש מאדמות יו'ש. גם בשליש זה רבים הזיופים ושמות פיקטיביים שאינן קיימים. שאר האדמות הן אדמות לא מסודרות.
ב1967 הותקפה ישראל על ידי ירדן , מצרים, וסוריה על מנת להשמידה.
במלחמת מגן חוקית זו קיבלנו בחזרה את כל השטח של יהודה ושומרון, אבל ממשלת ישראל לא שינתה את מצב החוק המשפטי שחל ביהודה ושומרון.

אז מה קרה בעמונה ?
בעמונה עתרו כמה ערבים כנגד הישוב . בעלותם נבדקה אך מתוך 10 חלקות עליהם תובעים בעלות , -6 נמצאות בכלל מחוץ לישוב עמונה 
 -ב2 נוספות אין כל בנייה, ואיש אינו מונע מהערבים לבנות שם.
-ב2 האחרונות בוצעה רכישה לפני מספר שנים של רוב השטח הזה על ידי אנשי עמונה.
אלא שלא בוצעה חלוקה בין היהודים לבין הערבים שלא מכרו.

במקום לפסוק על חלוקת החלקות ולתת לעותרים את חלקם היחסי בשטח הלא בנוי, מורה הבג'ץ על הריסת הישוב כולו.
עיקר ההצעה הממשלתית כיום , היא להעביר את רוב תושבי עמונה לאדמות נפקדים (אדמות שהיו שייכים לערבים שעזבו את המקום לארץ עויינת ועכשיו המקום שייך למדינה).
המעבר לתקופה מוגבלת, בגלל מגבלות משפטיות בשימוש אדמות נפקדים. דבר שהגביר את ההתלבטות של אנשי עמונה

The story of Amona
On the land of Judea and Samaria we can find the entire history of the Jewish people from our grandfather Abraham.
The connection between the Jewish people and the land is an old eternal union with G'd.
Over the years, several imperialist empires ruled this land, Judea and Samaria were conquered.
Turkish (Ottoman) occupation until 1917, the British occupation was until 1947,the Jordanian occupation from 1948.
All states in the world never aprroved the Jordanian occupation (Judea and Samaria), with the exception of two countries. Therefore, it was actually an illegal occupation. King Hussein has registered all landowners in the tabou, mainly to get their taxes. By law, there is really no place to recognize this registration (since the occupation was illegal).
Registering the Jordanian land owners comprised only one-third of the area of ​​Judea and Samaria. In this record, there were many forgeries and fictitious names that do not exist.
In 1967 Israel was attacked by Jordan, Egypt and Syria with the intention to destroy the state of Israel.
In this defensive war we got back the area of ​​Judea and Samaria, but the Israeli government has not changed the legal status of this area.
So what happened in Amona?
A few Arab people have asked the court to get the area of ​​Amona, as it was their, they believe.
The evidence was examined on their property in the Amona area.
It was found that out of the 10 lots which, according to the Arab people are their property, 6 are all outside the area of ​​the community of Amona. On two other precursor cells, nothing has been built, which means that they are free to exploit it. As for the last two plots, they were purchased a few years ago by the people of Amona.
Instead of ordering the court to divide the undeveloped land to the Arabs, the court held that the entire Amona community had to be destroyed. The bulk of the proposal by the government today is for the residents of Amona, to move the whole community to "absent" grounds (which are areas that belonged previously to Arabs who in 1948 moved to hostile states and now belong to the state of Israel).
The transitional period is limited, due to legal restrictions of the absent ground. Therefore, the people in Amona had a hard time to decide and to accept the proposal.
Watch also the interview of June 2016 
http://www.israelcnn.com/media/clip/mg002_manyahillel_amona/

Tweestatenoplossing Cor Verkade

Tweestatenoplossing Cor Verkade

TWEESTATENOPLOSSING? IT TAKES TWO TO TANGO…

Column Cor Verkade

Tweestatenoplossing? It takes two to tango…

Als je de seculiere pers moet geloven, komt er pas vrede in Israël als de Israëlische regering haar standpunten zou wijzigen. Israël krijgt rondom het stagneren van het vredesproces nagenoeg altijd de ‘zwarte Piet’ toegespeeld. Als dé oplossing wordt de tweestatenoplossing gepresenteerd met ook steeds weer het al dan niet expliciete verwijt dat Israël dat afwijst. Het gekke is echter dat het omgekeerde het geval is! De tweestatenoplossing is geen uitvinding van Clinton of een uitvloeisel van de Oslo-akkoorden, maar is als het ware al zo oud als de weg naar Rome. In 1948 werd het met recht en reden als dé oplossing gepresenteerd door de Verenigde Naties en gelukkig heeft de toen al en altijd vredelievende regering van Israël deze oplossing met twee handen aangenomen. Helaas kozen degenen die gaandeweg de verzamelnaam Palestijnen gekregen hebben samen met hun bondgenoten tegen dit voorstel en voor een heel andere oplossing: een stevige oorlog van vijf landen die gezamenlijk de Israëlische staat met de grond gelijk zouden gaan maken. Het blijft voor mij een Godsbewijs dat dat ene kleine landje dat als het ware nog maar één dag bestond (Nederland bestond in 1940 361 jaar lang en gaf zich na een paar dagen over toen één vijand de grens overtrok…) de oorlog tegen haar bestaan gewonnen heeft. De overheersende gedachte bij de Palestijnen en de meeste islamiti­sche bondgenoten is vervolgens tot op de huidige dag geweest dat “de Middellandse Zee rood moet worden van het bloed van de Israëli’s”. Het koesteren van die gedachte/wens en het weigeren openlijk van dit goddeloze uitgangspunt afstand te nemen, zette elk volgend overleg over vrede en een tweestatenoplossing onder druk.

Natuurlijk is een tweestatenoplossing een goede gedachte, maar dat kan alleen slagen als de Palestijnen de wens om de Israëli’s dood te maken in het openbaar en officieel afzweren, omdat samensprekingen waarbij de één de ander dood wil hebben onder zo’n grote spanning gebeuren dat er weinig kans op succes is. Af en toe waren er positieve uitzonderingen aan de kant van de Palestijnen. Juist rondom de begrafenis van Peres herinneren we zijn vredespogingen en dat hij (in tegenstelling tot anderen zoals Obama) wel met recht en reden de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Peres en de andere vredestichters hebben echter ontdekt dat je bij Palestijnen niet weet met wie je een akkoord sluit en dat de Palestijnse leiders geen grip op de woelige achterbannen hebben. Voordat de inkt van de getekende akkoorden droog was, waren er altijd weer de bommengooiende Palestijnen die de inhoud van het akkoord ten grave droegen.De Israëli’s hebben één- en andermaal laten zien dat zij vrede met de Palestijnen wensten en hebben daarvoor onomkeerbare offers gebracht. Eerst heette het “land voor vrede” en later werden het “criminelen voor vrede”.

Uiteraard was ik sterk gekant tegen het door Israël aan de Palestijnen geven van de Gazastrook in 2005 en dat niet zozeer vanwege het feit dat je toen al kon weten dat de inlevering ervan tot grote chaos van de Gazastrook zou leiden, als wel vanwege het feit dat daarmee de suggestie ontstond dat de Gazastrook bij Palestijnse gebieden zou horen en je er vergif op in kon nemen dat deze goed bedoelde maar naïeve actie niet tot vrede zou leiden. “Land voor vrede”, werkt niet bij partijen met wie niet samen te werken valt omdat ze anderen dood willen hebben…

Uiteraard was ik ook sterk gekant tegen de volgende naïeve poging van de Israëlische regering om vrede te krijgen: het in 2013 loslaten van rond de 140 Palestijnse gevangenen waaronder mensen die voor moord veroordeeld waren.

Beide acties waarvan ik toen ook al zei dat ze zinloos zouden blijken te zijn en helaas heb ik gelijk gekregen, bewezen echter – ere wie ere toekomt – wèl de voortdurende intentie van de Israëlische regering tot vrede…

Als een tweestatenoplossing tot vrede zou leiden, dienen we deze met beide armen te omarmen, maar er is één groep die dan gedupeerd zal worden: de Palestijnen die nu hun brood verdienen bij de Israëli’s en temidden van hen in vrede wonen. Zij zijn nu vele malen beter af, dan wanneer ze ooit naar in een Palestijnse staat moeten gaan wonen, en rekenen er maar op dat zij met spanning de vredersonderhandelingen volgen, want wonen in een Palestijnse staat is na de geciviliseerde Israëlische samenleving gekend en bewoond te hebben, een drama.

Of de tweestatenoplossing een middel in de hand van de Messias voor Zijn vrederijk zal zijn, is nog een spannende vraag, maar duidelijk is dat Israël er vanaf 1948 voor opengestaan heeft en blijft open staan, maar “it takes two to tango”…

Cor Verkade, (s)preekt, publiceert, doceert en is dga van een vastgoedinvesteringsbedrijf